Fuksijäynät nimestään huolimatta eivät kuulu Tampereen Jäynäkisan sarjoihin.

Fuksijäynät poikkeavat oleellisesti muista jäynistä, sillä niitä suoritetaan fuksipisteiden toivossa Wappuvalan jälkeen. Tärkein syy suoritukselle on liian vähäinen määrä fuksipisteitä, mutta lukuisia kertoja on havaittu jo lakkinsa ja kastepaikkansa ansainneita fukseja suorittamassa fuksijäyniä.

Fuksijäynä on kiperä tehtävä, jonka fuksivastaava määrittää. Tehtävästä todistetusti suoritettuasi saat fuksivastaavaltasi leiman passiisi ja kultaakin arvokkaammat fuksipisteet itsellesi!

OTA YHTEYTTÄ!

ylituomari@jaynakisa.fi

fiSuomi