Tältä sivulta löydät Jäynäkisan viralliset säännöt. Eri sarjojen erikoisssäännöt löydät sarjojen omilta sivuilta.


I Jäynistä ja jäynäkisasta


1 § Jäynäkisan tarkoituksena on vaalia jäynäperinteitä, edistää teekkarikulttuuria sekä kohottaa teekkarihenkeä.


2 § Jäynäkisassa on tarkoituksena suorittaa mahdollisimman hauskoja, ajankohtaisia, huomiota herättäviä, teekkariperinteitä vaalivia sekä teekkarikulttuuria myönteisessä mielessä esiin tuovia jäyniä. Jäynän tarkoituksena on tuottaa hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja suurelle yleisölle. Jäynä ei tosissaan ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä. Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin.


II Kilpailusuoritus


3 § Yleisen sarjan kilpailuaikana suoritetut jäynät osallistuvat Tampereen Jäynäkisan yleiseen sarjaan. Jäynäkevään voittajat saavat edustaa Tamperetta seuraavassa Valtakunnallisessa jäynäkilpailussa. Mikäli voittajat eivät ole halukkaita osallistumaan Valtakunnalliseen jäynäkilpailuun, Ylituomari nimeää sinne joukkueen. Fuksisarjassa suoritetut jäynät määräävät fuksien järjestyksen Teekkarikasteeseen siten, että voittajat kastetaan ensimmäisinä.


4 § Kilpailusuoritus koostuu vähintään yhdestä (1) jäynästä.


III Joukkueet ja ylituomaristo


5 § Joukkueen koko on vähintään yksi (1) jäynääjä ja yleisessä sarjassa enintään kymmenen (10) jäsentä. Joukkueen jäsenistä vähintään 50 % tulee olla Tampereen korkeakoulujen opiskelijoita. Halutessaan joukkue voi osallistua Jäynäkilpailuun nimimerkillä, mutta jäynääjien todellinen henkilöllisyys on ilmoitettava tuomaristolle. Fuksisarjassa joukkueen kaikkien jäsenten tulee olla saman killan fukseja.


6 § Kilpailuun osallistuvat kaikki Jäynäkevään avajaisissa annettujen ohjeiden mukaisesti ilmoittautuneen joukkueet.


7 § Osallistujat vastaavat itse kaikesta toiminnastaan kilpailun aikana. Palautettavan materiaalin tulee olla julkaisukelpoista. Tampereen Jäynäkisalla on lupa jakaa ja esittää palautettua materiaalia.


8 § Kilpailun kulkua ohjaa ja valvoo arvovaltainen tuomaristo. Tuomariston koko on 5-15 henkilöä ja vähintään yhden (1) heistä tulee olla Tampereen Teekkarien hallituksen jäsen. Lisäksi tuomaristossa on edustettuna ylioppilaskunnan hallitus, ylioppilaskunnan työntekijä, Fuksineuvosto sekä kisan järjestävä organisaatio. Tampereen teekkarien PerinneSeura nimeää tuomariston ja tuomariston puheenjohtajan, Ylituomarin.


IV Aika ja paikka


9 § Jäynäkisa ja jäynäämisaika alkaa Jäynäkisan avajaisista 15.2.2024.


10 § Jäynäkisa päättyy 21.4.2024.


11 § Kilpailualueena on Pirkanmaan maa-, ilma- ja vesialueet.


V Arvostelu ja tulosten julkistaminen


12 § Kilpailun arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti pykälässä 2 mainittuihin seikkoihin. Joukkueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tekemiensä jäynien todennettavuuteen. Tämä voi tapahtua joko suullisesti, kirjallisesti, monumentaalisesti, visuaalisesti, magneettisesti tai muutoin saattamalla tehdyt jäynät ylituomariston tietoisuuteen arvostelutilaisuudessa. Kaikki edellä mainitut todisteet tulee saattaa ylituomariston tietoisuuteen ennen kilpailuajan päättymistä.


13 § Jäynäkisan yleisen sarjan tulokset julkistetaan Wapun aikana. Fuksisarjan tulokset julkistetaan päivää ennen kastetta.


VI Muita määräyksiä


14 § Muilta osin Jäynäkisan yksityiskohdat määritellään Jäynäkevään avajaisissa.


15 § Näiden sääntöjen lisäksi on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, Suomen Lakia, järjestyssääntöjä sekä hyviä tapoja.


16 § Lapsia ei saa jäynätä.


17 § Näitä sääntöjä tulkitsee kilpailun Ylituomari.

OTA YHTEYTTÄ!

ylituomari@jaynakisa.fi

fiSuomi