Fuksijäynät nimestään huolimatta eivät kuulu Tampereen Jäynäkisan sarjoihin.

Fuksijäynät poikkeavat oleellisesti muista jäynästä, sillä niitä suoritetaan fuksipisteiden toivossa wappuriehan julistuksen jälkeen. Tärkein syy suoritukselle on liian vähäinen määrä fuksipisteitä, mutta lukuisia kertoja on havaittu jo lakkinsa ja kastepaikkansa ansanneita fukseja suorittamassa fuksijäyniä.

Fuksijäynä on kiperä tehtävä, jonka fuksivastaava määrittää. Tehtävästä todistetusti suoriduttuasi saat fuksivastaavaltasi leiman passiisi ja kultaakin arvokkaammat fuksipisteet itsellesi!

Close Menu